Happy residence
Байршил
Хан-Уул ,4-р хороо
Талбай
50.5м2 - 134.94м2
Явц
80%
Belmonte Luxury Residence
Байршил
Хан-Уул ,4-р хороо
Талбай
115м2 - 168м2
Явц
23%
VIP Residence
Байршил
Хан-Уул ,4-р хороо
Талбай
79.78м2 - 422м2
Явц
100%

Орон сууцны үнэ ханш