Электромонтаж дэлгүүр цахим боллоо
2021-05-25 - 2021-05-25
Улаанбаатар,Баянгол
"Архитектур ба хот төлөвлөлт" цахим хэлэлцүүлэг болно
2021-05-19 - 2021-05-19
Улаанбаатар,Баянзүрх
Вэбжүүлэх сургалт / үнэ төлбөргүй /
2020-12-24 - 2020-12-24
Улаанбаатар,Баянзүрх
Төсөвчний анхан шатны сургалт
2020-10-12 - 2020-10-22
Улаанбаатар,

Онцлох мэдээ

Миний үзсэн