Алдаа мэдээлэх

Танилцуулга

Барилгын байршлын үзүүлэлт

 • Сургуулийн зай -- 40м
 • Цэцэрлэгийн зай -- 40м
 • Хүнсний дэлгүүрийн зай -- 20м
 • Тээврийн үйлчилгээний зай -- 1.3км
 • Худалдааны төвийн зай -- 100м

Гадна орчин

 • Харуул хамгаалалттай эсэх -- Тийм
 • Гадна хашаатай эсэх -- Тийм
 • Гражтай эсэх -- Тийм
 • Тоглоомын талбайтай эсэх -- Тийм
 • Ногоон байгууламжтай эсэх -- Тийм
 • Нэмэлт цахилгаан үүсгүүртэй эсэх -- Тийм
 • Инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээнд холбогдсон эсэх -- Тийм
 • Домофон системтэй эсэх -- Тийм
 • Барилгын хийц -- Төмөр бетон бүрэн цутгамал

Барилгын онцлох шинж

 • Шал -- Паркетан шал
 • Цонх -- 3 давхар шилтэй
 • Интернеттэй эсэх -- Тийм
 • ТВ-ийн кабельтай эсэх -- Тийм

Өрөөний сонголт

Өрөө Талбай м2-н үнэ План зураг Захиалах
2 Өрөө 39.91м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
2 Өрөө 41.47м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
2 Өрөө 46.7м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
2 Өрөө 48.43м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
2 Өрөө 49.16м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
2 Өрөө 49м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
2 Өрөө 52.88м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
2 Өрөө 55.32м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
3 Өрөө 62.9м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
3 Өрөө 66.18м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
3 Өрөө 72.86м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
3 Өрөө 82.18м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
3 Өрөө 85.8м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
3 Өрөө 91.26м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
3 Өрөө 91.76м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
3 Өрөө 98.21м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
4 Өрөө 93.54м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
4 Өрөө 93.57м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
4 Өрөө 93.72м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
4 Өрөө 100.28м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
4 Өрөө 100.28м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
4 Өрөө 103.35м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
4 Өрөө 108.22м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
4 Өрөө 113.03м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
5 Өрөө 147.82м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга
5 Өрөө 158.19м2 0.00 План зураг үзэх Захиалга

Байршил