"Wonderland hotel" барилга угсралтын технологи /цуврал 3/

"Wonderland hotel" барилга угсралтын технологи /цуврал 3/

Цуврал №1

Цуврал №2


Ил уурхайн нүхний ёроолд эхний ээлжинд С25 ангийн их хэмжээний бетон тэгшилгээ хийв. Дараа нь баганын толгой болон хоёр үет хайрцаган суурь зэргийг угсарчээ. Ил уурхайн нүхний ёроол хэсгийн эзлэхүүн ихтэй бэлтгэл бетоны өндөржилт нь хотгор, гүдгэр ихтэй, дов, дэнж мэт жигд бус, нарийн төвөгшилтэй байсан байна. 21 дүгээр зурагт үзүүлсэнчлэн хамгийн ихдээ 19 метр өндөр бүхий өөр хоорондоо ялгаатай, 12 ширхэг шаталсан түвшинтэй байв.       

                              

Зураг 21: Ил уурхайн нүхний ёроолын бэлтгэл бетоны бүдүүвч зураг

Бэлтгэл бетон цутгалт нь шатлалын өндөр, гадаргуугийн хэлбэр зэргээс хамааран нам түвшингээс өндөр лүү гэсэн дарааллаар хийгдсэн байна. Талбай том тул бэлтгэл бетоныг барилга угсралтын ажлын баруун болон зүүн хэсэгт хуваажээ. Нийт цутгалтын ажлыг 12 удаагийн жижиг цутгалт болгон хувааж, цутгалт бүрийн өндрийг 2 метрээс хэтрүүлэхгүйгээр гүйцэтгэжээ. 

Ил уурхайн нүхний ёроол хэсгийн бэлтгэл бетоны хэмжээ 54,431 метр куб байв. Бетон хольцын зөөвөрлөлт нь эхлээд 80м өндөр, эгц босоо шахам ханын налуугаар доош буулгах, дараа нь нүхний ёроол хэсэгт 200м орчим хэвтээ чиглэлд шилжүүлэх байдлаар хийгдэх хэрэгтэй болжээ.

Бетон хольцыг 80 градус орчим налуугаар 80м зайд урсгах үед хоолой бөглөрөх, бетон хольцод ялгаралт үүсэхдээ амархан юм.  Түүнчлэн, ханын налуу нь жигд бус , нааш цааш орсон хэлбэртэй, гадаргуу нь өгөршсөн хад байсан зэрэг нь бетон хольцын зөөвөрлөлтийн ажлын төвөгшлийг нэмэгдүүлжээ. Өөрөөр хэлбэл, бетон хольцыг ил уурхайн нүхний ёроол хүртэл уламжлалт аргаар тээвэрлэх нь онцгой төвөгшилтэй юм. 

Энэхүү онцгой төвөгшлийг шийдэх зорилгоор бетон хольцын хурд болон хүчийг сааруулагч зөөвөрлөлтийн шинэ төхөөрөмжийг зохион бүтээсэн. Энэхүү төхөөрөмж нь 22 дугаар зурагт үзүүлсэнчлэн зөөллүүртэй бункер, зөөллөх тоноглол, зөөллүүртэй гаргуур хоолой гэсэн гурван хэсгээс бүрддэг.     

 

Зураг 22: Бетон хольц зөөвөрлөх төхөөрөмж


Барилга нь А болон В бүсэд хуваагддаг бөгөөд 23 дугаар зурагт үзүүлсэнчлэн А бүсийн араг бүтээцийн хөндлөн огтлол нь босоо хавтгайдаа хоёр чиглэлдээ муруйлттай , харин Б бүс нь нэг чиглэлдээ муруйлттай. Барилгын бүтээцэд нийт 6846 тонн ган хэрэглэсэн ба хамгийн хүнд нэгж элемент нь 32 тонн байсан. 

Барилгын үндсэн ган араг бүтээц нь босоо хавтгайд хамгийн ихдээ 23 градусын хазайлттай  гипербол хэлбэртэй байв. Барилга угсралтын ажлын үйл явцад хүчдэл болон хэв гажилтын нарийн хяналт шаардагдсанаас гадна барилга угсралтын ажлын талбай нь хязгаарлагдмал зай талбайтай байсан нь барилга угсралтын ажлын төвөгшлийг нэмэгдүүлж байв.


Зураг 23: Барилгын бүдүүвч зурагБарилга угсралтын ажил бүхэлдээ голлох 17 ширхэг барилга угсралтын ажлын үе шатанд хуваагдсан. 

А бүсийн TR3A ган рамыг жишээ болгон, барилга угсралтын ажлын алхмуудыг 24 дүгээр зурагт үзүүлэв.


Зураг 24: Барилга угсралтын ажлын үе шатны бүдүүвч зурагБарилга угсралтын ажлын үйл явцын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор барилга угсралтын ажлын үйл явцыг MIDAS GEN нэртэй төгсгөлөг элементийн тооцооны программ дээр загварчилж бүтээцийн механик шинж чанарын утгуудыг гарган авсан. Бүтээцийн төгсгөлөг элементийн загварыг 25 дугаар зурагт үзүүлэв. 


Зураг 25: Барилгын төгсгөлөг элементийн загвар


26, 27 дугаар зурагт бүтээцийн элементүүдийн ачааллын үе шат бүр дэх хамгийн их дотоод хүч болон шилжилтийн өөрчлөлтийг  үзүүлэв. Барилга угсралтын үеийн ачааллын тооцооны үр дүнг үзэхэд ил уурхайн нүхэн доторх босоо ган татангин бүтээцийн угсралтын үе буюу ачааллын эхний алхмаас 7 дугаар алхам хүртэл бүтээцийн элементүүдийн дотоод хүч, шилжилтийн утгууд аажмаар өссөн байна. Хучилтын бетоныг цутгаагүй орхисон тул бүтээцийн элементүүдийн дотоод хүч болон шилжилтийн утгууд ачааллын 8-аас 11 дүгээр алхамд өөрчлөлт багатай байсан байна. Энэ үе шат нь нүхний дээд хэсэгт байрлах ган татангин алслалын угсралтын үе шат юм. 

В7-оос В2 давхаруудын хучилтын бетон цутгалтын ачаалал бага байсан тул ачааллын 12-оос 14 дүгээр алхамд харгалзах дотоод хүч, шилжилтийн өөрчлөлт бага байсан байна. Энэ үе шатан дахь их хэмжээний ачааллаас хамаарч ачааллын 15-аас 17 дугаар алхамд дотоод хүч болон шилжилт огцом нэмэгджээ. Ил уурхайн нүхэн дээрх татангийн хотойлтын хамгийн их хэмжээ нь 67мм буюу хотойлт алслалын харьцаа нь 1/435 байсан нь техникийн шаардлагын 1/400 утгаас хэтрэхгүй гэсэн заалтыг хангаж байв.     

          

Зураг 26: Барилга угсралтын ажлын үе шатууд дахь ачааллаас үүсэх 

шилжилтийн тооцоологдсон хамгийн их утгууд

Зураг 27: Барилга угсралтын ажлын үе шатууд дахь ачааллаас үүсэх дотоод хүчний тооцоологдсон хамгийн их утгууд

 


 

Англи хэлнээс орчуулсан: 

 

 

Б. Адилбиш /Барилга, байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн мэргэшсэн инженер, Магистр/

 

 
О. Энхжаргал / Барилгын архитектур болон хот төлөвлөлтийн мэргэшсэн архитектор, Магистр /

 

Орчуулгыг хянасан:

 

 


Т. Анулсар /Барилга, бүтээцийн инженер, Магистр/

 


Эх сурвалж:  https://www.hindawi.com/journals/ace/2020/8890282/ 

судалгааны өгүүллэгээс хэсэгчлэн орчуулав.

 


Цуврал №1

Цуврал №2


СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ

АНХААРУУЛГА:
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

Холбоотой мэдээ