2021 онд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх төслийн жагсаалттай танилцана уу

2021 онд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх төслийн жагсаалттай танилцана уу

2021 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барилгын салбарт нийт 2.4 их наяд батлагдсан бөгөөд үүнээс 2021 онд хийгдэх бүтээн байгуулалтын санхүүжүүлэх дүн нь 850, 8 тэрбум төгрөг байна.

Барилга, хот байгуулалтын яамнаас мэдээлснээр Барилга, хот байгуулалтын сайдын багцын батлагдсан хөрөнгө оруулалтын зардалд улсын төсвөөс нийт  417,8 тэрбум төгрөг тусгагдсанаас 2021 онд 181 төсөл, арга хэмжээний  186.2 тэрбум төгрөг санхүүжүүлэхээр батлагдсан байна. 2021 онд хэрэгжих 181 төсөл, арга хэмжээнээс 92 төсөл, арга хэмжээ нь өмнөх оноос дамжин хэрэгжиж байгаа бөгөөд 89 төсөл, арга хэмжээг шинээр хэрэгжүүлнэ.

Энэ онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах барилга байгууламж, худалдан авах тоног төхөөрөмжийн жагсаалт болон одоо зарлагдсан байгаа тендерүүд, нээсэн тендерүүдийн жагсаалтыг танилцуулж байна. 

1. Улсын төсвийн ХО-аар 2021 онд  баригдах барилга байгууламжийн жагсаалт


2.  Зарлагдсан тендерүүдийн жагсаалтыг ЭНД дарж үзнэ үү

3.   Нээсэн тендерүүдийн жагсаалт


4. МУ- ын төсвийн хөрөнгөөр 2021 онд санхүүжүүлэх "барих - шилжүүлэх" концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эргэн төлөлтийн жагсаалт Холбоотой мэдээ