Зарлагдсан тендерүүдийн мэдээллийг эндээс харна уу!

Зарлагдсан тендерүүдийн мэдээллийг эндээс харна уу!

Д/Д

Тендер нээх огноо

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГЫН ДУГААР

1.

2021-02-17

БАГА СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН БАРИЛГА /УЛААНБААТАР, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 23 ДУГААР ХОРОО/

Захиалагчийн нэр: Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

1 сарХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

БШУЯ/202001219/02/01

Зарласан огноо

2021-01-12

2.

2021-02-17

БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙН БАРИЛГА /УЛААНБААТАР, ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ/

Захиалагчийн нэр: Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

1 сарХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

БСШУСЯ/202001211/04/01

Зарласан огноо

2021-01-11

3.

2021-02-17

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА, 150 ОР /УЛААНБААТАР, СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ, 27 ДУГААР ХОРОО/

Захиалагчийн нэр: Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

1 сарХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

БСШУСЯ/202001304/03/01

Зарласан огноо

2021-01-13

4.

2021-0215

СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА, 200 СУУДАЛ /ХӨВСГӨЛ, РЕНЧИНЛХҮМБЭ СУМ/

Захиалагчийн нэр: Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

1 сарХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

БСШУСЯ/202001344/04/01

Зарласан огноо

2021-01-13

5.

2021-02-15

САЙНШАНД СУМАНД ХАЛДВАРТЫН ЭМНЭЛГИЙН УГААЛГА АРИУТГАЛЫН БАРИЛГА, ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ АЖИЛ

Захиалагчийн нэр: Дорноговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

1 сарХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

ДГАОНӨГ/202112041/01/01

Зарласан огноо

2021-01-12

6.

09:00 2021-02-15

БУЛГАН СУМЫН 5, 7 ДУГААР УС, ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВИЙГ ШИНЭЭР БАРИХ, НЭГ, ХОЁРДУГААР ХЭЛХЭЭНИЙ ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ӨРГӨТГӨЛ ШИНЭЧЛЭЛТ ХИЙХ

Захиалагчийн нэр: Булган аймгийн орон нутгийн өмчийн газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

1 сарХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

БУАОНӨГ/202112010/01/01

Зарласан огноо

2021-01-13

7.

2021-02-17

БАГА СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН БАРИЛГА /УЛААНБААТАР, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 23 ДУГААР ХОРОО/

Захиалагчийн нэр: Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

1 сарХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

БШУЯ/202001219/02/01

Зарласан огноо

2021-01-12

8.

2021-02-17

БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙН БАРИЛГА /УЛААНБААТАР, ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ/

Захиалагчийн нэр: Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

1 сарХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

БСШУСЯ/202001211/04/01

Зарласан огноо

2021-01-11

9.

2021-02-17

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА, 150 ОР /УЛААНБААТАР, СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ, 27 ДУГААР ХОРОО/

Захиалагчийн нэр: Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

1 сарХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

БСШУСЯ/202001304/03/01

Зарласан огноо

2021-01-13

10.

2021-0215

СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА, 200 СУУДАЛ /ХӨВСГӨЛ, РЕНЧИНЛХҮМБЭ СУМ/

Захиалагчийн нэр: Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

1 сарХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

БСШУСЯ/202001344/04/01

Зарласан огноо

2021-01-13

11.

2021-02-15

САЙНШАНД СУМАНД 640 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛИЙН ГАДНА, ДОТОР ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ, ГАДНА ТОХИЖИЛТ, ГАДНА ДОТОР ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Захиалагчийн нэр: Дорноговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

1 сарХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

ДГАОНӨГ/202112042/01/01

Зарласан огноо

2021-01-12

12.

2021-02-15

САЙНШАНД СУМАНД ХАЛДВАРТЫН ЭМНЭЛГИЙН УГААЛГА АРИУТГАЛЫН БАРИЛГА, ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ АЖИЛ

Захиалагчийн нэр: Дорноговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

1 сарХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

ДГАОНӨГ/202112041/01/01

Зарласан огноо

2021-01-12

13.

2021-02-15

БУЛГАН СУМЫН 5, 7 ДУГААР УС, ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВИЙГ ШИНЭЭР БАРИХ, НЭГ, ХОЁРДУГААР ХЭЛХЭЭНИЙ ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ӨРГӨТГӨЛ ШИНЭЧЛЭЛТ ХИЙХ

Захиалагчийн нэр: Булган аймгийн орон нутгийн өмчийн газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

1 сарХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

БУАОНӨГ/202112010/01/01

Зарласан огноо

2021-01-13

14.

2021-02-12

ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН ЭРҮҮЛЖҮҮЛЭХ БАЙРНЫ БАРИЛГА /УЛААНБААТАР, БАГАНУУР ДҮҮРЭГ/

Захиалагчийн нэр: Цагдаагийн ерөнхий газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

28 хоногХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

ЦЕГ/202112005/01/01

Зарласан огноо

2021-01-12

15.

2021-02-11

ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН БАРИЛГА /ГОВЬСҮМБЭР, СҮМБЭР СУМ/

Захиалагчийн нэр: Цагдаагийн ерөнхий газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

27 хоногХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

ЦЕГ/202112002/01/01

Зарласан огноо

2021-01-1

16.

2021-02-10

ХХЗХОРООНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ ӨРГӨТГӨЛ ХУДАЛДАН АВАХ

Захиалагчийн нэр: Харилцаа холбооны зохицуулах хороо

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

26 хоногХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

ХХЗХ/202112015/01/01

Зарласан огноо

2021-01-11

17.

2021-02-08

ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН БАРИЛГА /СҮХБААТАР, БАРУУН-УРТ СУМ/

Захиалагчийн нэр: Цагдаагийн ерөнхий газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

24 хоногХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

ЦЕГ/202112001/01/01

Зарласан огноо

2021-01-08

18.

21-02-08

ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН АВТО ПАРК ШИНЭЧЛЭЛ /УВС, УЛААНГОМ СУМ/

Захиалагчийн нэр: Цагдаагийн ерөнхий газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

24 хоногХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

ЦЕГ/202112015/01/01

Зарласан огноо

2021-01-08

19.

21-02-08

АГААРЫН ШУГАМЫН ӨРГӨТГӨЛ

Захиалагчийн нэр: Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сум Засаг даргын Тамгын газар

ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам

24 хоногХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

ДОАХБСЗДТГ/202101004/01/01

Зарласан огноо

2021-01-12

20.

21-02-08

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХҮҮХДИЙН ЗУСЛАНГИЙН ГАДНА ТОХИЖИЛТ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Захиалагчийн нэр: Дорноговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

24 хоногХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

ДГАОНӨГ/202112034/01/01

Зарласан огноо

2021-01-08

21.

2021-02-08

САЙНШАНД СУМЫН ЦАГААН ХААЛГАНЫ ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Захиалагчийн нэр: Дорноговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

24 хоногХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

ДГАОНӨГ/202112043/01/01

Зарласан огноо

2021-01-08

22.

2021-02-08

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН АВТО ПАРК ШИНЭЧЛЭЛ

Захиалагчийн нэр: Дорноговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

24 хоногХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

ДГАОНӨГ/202112039/01/01

Зарласан огноо

2021-01-08

23.

2021-02-05

"НОГООН НУУР 1008 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ"-НЫ БАРИЛГАЖИХ ТАЛБАЙН БУУРЬ ХӨРС, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН СУУРИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛД ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ, ХӨРСНИЙ УС ШҮҮРҮҮЛЭХ ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОН ТЭЗҮ БОЛОВСРУУЛАХ

Захиалагчийн нэр: Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц төсөл

ХАА-ны журам: Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам

22 хоногХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

НН1008АОСТ/202012008/01/02

Зарласан огноо

2021-01-06

24.

21-01-27

ТҮЛШ ХАЛААЛТ СОЁЛЫН ТӨВ

Захиалагчийн нэр: Хөвсгөл аймгийн Их-Уул сумын Засаг даргын тамгын газар

ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам

13 хоногХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

ХӨАИУСЗДТГ/202112049/01/01

Зарласан огноо

2021-01-12

25.

2021-01-25

ТҮЛШ ХАЛААЛТ

Захиалагчийн нэр: Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын Хэрлэн баян улаан тосгон ерөнхий боловсролын сургууль

ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам

10 хоногХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

ХЭАДЭСХБТЕБС/202101001/01/01

Зарласан огноо

2021-01-14

26.

2021-01-25

ГЭР ХОРООЛЛЫН ДУНДАХ ЗАМ ЗАСВАР, ТОХИЖИЛТ /УЛААНБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ, 7, 8, 9, 10, 11 ДҮГЭЭР ХОРОО/

Захиалагчийн нэр: Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар

ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам

10 хоногХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

ЗТХЯ/202002049/09/01

Зарласан огноо

2021-01-04

27.

2021-02-15

САЙНШАНД СУМАНД 640 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛИЙН ГАДНА, ДОТОР ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ, ГАДНА ТОХИЖИЛТ, ГАДНА ДОТОР ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Захиалагчийн нэр: Дорноговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

1 сарХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

ДГАОНӨГ/202112042/01/01

Зарласан огноо

2021-01-12

28.

2021-02-15


БУЛГАН СУМЫН 5, 7 ДУГААР УС, ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВИЙГ ШИНЭЭР БАРИХ, НЭГ, ХОЁРДУГААР ХЭЛХЭЭНИЙ ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ӨРГӨТГӨЛ ШИНЭЧЛЭЛТ ХИЙХ

Захиалагчийн нэр: Булган аймгийн орон нутгийн өмчийн газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

30 хоногХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

БУАОНӨГ/202112010/01/01

Зарласан огноо

2021-01-13

29.

2021-02-15

СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА, 200 СУУДАЛ /ХӨВСГӨЛ, РЕНЧИНЛХҮМБЭ СУМ/

Захиалагчийн нэр: Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

1 сарХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

БСШУСЯ/202001344/04/01

Зарласан огноо

2021-01-13

30.

 2021-02-17

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА, 150 ОР /УЛААНБААТАР, СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ, 27 ДУГААР ХОРОО/

Захиалагчийн нэр: Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

1 сарХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

БСШУСЯ/202001304/03/01

Зарласан огноо

2021-01-13

31.

21-02-08

ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН БАРИЛГА /СҮХБААТАР, БАРУУН-УРТ СУМ/

Захиалагчийн нэр: Цагдаагийн ерөнхий газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

24 хоногХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

ЦЕГ/202112001/01/01

Зарласан огноо

2021-01-08

32.

2021-01-25

ГЭР ХОРООЛЛЫН ДУНДАХ ЗАМ ЗАСВАР, ТОХИЖИЛТ /УЛААНБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ, 7, 8, 9, 10, 11 ДҮГЭЭР ХОРОО/

Захиалагчийн нэр: Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар

ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам

9 хоногХялбаршуулсан

Урилгын дугаар

ЗТХЯ/202002049/09/01

Зарласан огноо

2021-01-04

 

Холбоотой мэдээ