Хэмжигдэхүүн Утга
Зузаан 8 см
Өнгөн 40 см
Урт 60 см
Нэгж/ширхэг м2
Жин(кг) 22
Үнэ 17600

Менежертэй холбогдох