Tерексийн 50тонны даацтай авто кран түрээсэлж мөн зарж байна.

Менежертэй холбогдох