Terex LT1055 Crane

2019-11-06
 
 

Tерексийн 50тонны даацтай авто кран түрээсэлж мөн зарж байна.

Менежертэй холбогдох