Ерөнхий үзүүлэлт

Өнгө: Хар ба цагаан

2 спираль ширэмтэй:  1кВт, 1кВт

Удирдлагын хэсэг: 5 шатлалт

Менежертэй холбогдох