Ерөнхий үзүүлэлт

Өнгө: Хар ба цагаан

2 хийн тулгатай:  1кВт, 1кВт

Удирдлагын хэсэг: 3 шатлалт

Менежертэй холбогдох