МЕЧТА 200М

2019-11-06
 
 

Ерөнхий үзүүлэлт

Өнгө: Хар ба цагаан

2 хийн тулгатай:  1кВт, 1кВт

Удирдлагын хэсэг: 3 шатлалт

Менежертэй холбогдох