МЕЧТА 12-06-02

2019-11-06
 
 

Ерөнхий үзүүлэлт

Хэмжээ:                               50х60х85

Өнгө:                                     цагаан

4 битүү ширэмтэй:            Хурдан халагчтай 180мм/2кВт

                                               145мм/1кВт, 180мм/1,5кВт, 145мм/1кВт    

Удирдлагын хэсэг:          7 шатлалтай

          Дагалдах хэрэгслүүд:  1ш тэвш, 1ш сетка     

Менежертэй холбогдох