МЕЧТА 450ГЭ

2019-11-06
 
 

                Ерөнхий үзүүлэлт

                Хэмжээ:                                  50х60х85

                Өнгө:                                        цагаан

                1 битүү ширэмтэй:               Хурдан халагчтай 145мм/1,5кВт

                3 хийн тулгатай:                  1кВт, 1,7кВт, 2,6кВт   

                Удирдлагын хэсэг:             7 шатлалт тохируулагч

                                                                   Галын дөл тохируулагч

Дагалдах хэрэгслүүд:       1ш тэвш, 1ш сетка     

Менежертэй холбогдох