Цахилгаан соронзон орон үүсгэдэггүй халаах кабель

2019-11-06
 
 

Цахилгаанждаггүй кабель (NON-MAGNETIC HEATING CABLE)-ийг барилгын шаланд суулгаж цахилгаан энергийн халаах эрчим хүчийг ашиглан өрөөнүүдийг дулаацуулах замаар өрөө бүрийн орчин нөхцөлийг сайжруулахад тохиромжтой

халаалт юм.

Зурвас илгээх