Проф

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
KNAUF /INSULATION ПРОФ/
3,070.00
 
 

БҮХИЙ Л ТӨРЛИЙН ДУЛААЛГАНД ХЭРЭГЛЭНЭ.

Урт* Өргөн; 10м*1.2м
Зузаан; 5см
Савалгаа талбайн хэмжээгээр; 12м2/

Менежертэй холбогдох