Цэнэг шавхагч таслуур: NU6-I

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 

NU6-IIF Цэнэг шавхагч нь аянганы нэргэлтын үеийн хүчидэлийн хэт өсөлт,фазын богино холболт зэргээс үүдэлтэй хүчдлийн ихсэлтийг газардуулаж хүчдэлийг хэмжээнд нь барихаар зориулагдсан,

Менежертэй холбогдох