Арматур

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
Арматур
1,250,000.00
 
 

Барилгын армурчлалд өргөн хэрэглэнэ. Бүх төрлийн диаметрээр Хятад болон ОХУ-аас олон улсын стандартад бүрэн нийцсэн арматурыг импортлон дотоодын зах зээлд нийлүүлж байна.

Менежертэй холбогдох