Нүх ухагч өрөм, гүний худгын сэлбэг хэрэгсэл

Алдаа мэдээлэх

2024-06-22
350,000.00 350,000.00
 
 

Манай компани нь байгаль орчныг хамгаалах, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангах чиглэлийг эрхэмлэн баримталж эко системийг бүхэлд нь судлах, хөрс, ус, ургамал, биологийн олон янз байдлын судалгаанд үндэслэн уул уурхай, дэд бүтэц үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын төлөвлөлтийг оновчтой зохион байгуулахад өөрийн хувь нэмрийг оруулах байгаль орчны нөлөөлөл, хохирлын үнэлгээний мэргэжлийн шинжээчдийн багийг өргөтгөн бүрдүүлж, шаардлагатай хэмжилт, судалгааны багаж, дэвшилтэт тоног төхөөрөмжийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн  холбогдох мэдээллийн санг баяжуулсан бөгөөд цаашид үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлж өрөмдлөг цооног хийж гүний худаг гаргаж усны нөөцийн санг нэмэгдүүлж, ой моджуулалт хийх, цэвэр усны нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх зорилготой ажилж цогц үйлчилгээг үзүүлэх үндсэн зорилго тавин ажиллаж байна.

  1. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

 

  • Гүний худаг гаргах, засвар, нөхөн сэргээх
  • Цооног өрөмдөх, тоноглох
  • Багаж хэрэгслийн худалдаа
  • Геодези зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ
  • Газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгаа
  • Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ

Менежертэй холбогдох