Газардуулга хэмжилтийн худаг, PIT

Алдаа мэдээлэх

2024-03-18
90,000.00
 
 

газардуулга хэмжилтийн худаг нь 500кг даацтай, хуванцар бүтээгдэхүүн. газардуулгын уулзвар цэг, хэмжих цэгт байрлана. 

Менежертэй холбогдох