ваго нь нэг утсыг олон салбарлуулах үүрэгтэй ажлыг хөнгөвчлөх холбогч клем юм. 1 утсын 2-5 салаалах боломжтой мөн 2 болон 3 жиллтэй утсыг тус бүрээр нь хооронд нь холбох боломжтой. үнийн хувьд хэмжээ, төрлөөс хамааран 400-1300 төгрөгний үнэтэй. 

Менежертэй холбогдох