Мөн манайх 20,25 тн -ны даацын автокранаар үйлчилж байна.

Менежертэй холбогдох