Барилгын шон суурь

Алдаа мэдээлэх

2023-11-08
 
 

Олон улсын стандартын дагуу өндөр барилгын шон суурийг гүйцэтгэж байна.

- Барилгын шон суурь

- Гүүрийн шон суурь 

- Нүхэн гарцын шон суурь

Менежертэй холбогдох