Телефоны дотуур холбоо PBX

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 

 Дотуур холбоо нь аливаа нэг байгууллага болон бүтэн обьектийг хамарч хоорондоо төлбөргүй ярьж,гарах шугамаа хамтран эзэмшиx боломжийг олгодог бага оврын станц дээр суурилсан телефон систем юм

Менежертэй холбогдох