Зарлан мэдээлэх, хурлын танхимын дуу, дүрсний систем

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 

 - олон нийтэд зарлал,       мэдээлэл явуулах
- бараа, бүтээгдэхүүний       сурталчилгаа хийх
- үйлчилгээний тухай       хэрэглэгчдэд таниулах
- фм радио, дуу хөгжим       ажиллуулах

Менежертэй холбогдох