Гал, хулгайн дохиололын систем

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 

Албан байгууллага, объектийг эрсдлээс хамгаална. мэдрэгчүүдйин дохиог телефон утас, үүрэн холбоо, радио холбооны сүлжээгээр дамжуулан хамгаалалтын алба болон холбогдох газруудад мэдээллэнэ.

Менежертэй холбогдох