Thermal King Ган Хэвлэмэл Радиатор

Алдаа мэдээлэх

2023-08-08
 
 

Тэрмалкинг панел радиатор

• Үйлдвэрлэгч улс: Бүгд Найрамдах Tурк улс
• СтандартEN 10130 & EN10131
• Урт: 400mm, 500mm....2900mm
• Өндөр: 300mm, 400mm, 500mm, 600mm, 700mm, 900mm
• Холболт: Стандарт радиатор нийт 4 холболттой 

                             Компакт радиатор нийт 6 холболттой

• Зөвшөөрөгдөх температур: 110 цельс
• Даралт: 10 бар
• Төрөл: 10 (Р), 11(РК), 20(РР), 21(РКР), 22(РККР),33(РККРКР)

Менежертэй холбогдох