Зогсоолын автомат хаалт

Алдаа мэдээлэх

2023-05-25
 
 

- 打开和关闭时间:3-6 秒
- 耐用且经过改进的金属机身,
由优质铝制成
- 防尘、防水和防雪

#Гараашийнавтоматхаалга #Гаражийнхаалга #Үйлдвэрийнхаалга #гражийнхаалга #автоматхаалга

гражийн хаалга, автомат хаалга, гарашийн автомат хаалга гаражийн хаалга

Менежертэй холбогдох