Дулаан хуримтлуурт халаалтын систем

Алдаа мэдээлэх

2023-05-10
 
 

Энэхүү халаагуур нь цахилгаан эрчим хүчийг ашиглан дулааныг хуримтлуулж, нөөцөлсөн дулаанаа ялгаруулах зарчмаар өрөө тасалгаа, орчныг жигд халаана. 

Цахилгаан эрчим хүчний шөнийн ачаалал багатай үеийн хямд тарифыг ашиглан халаалтыг үр ашигтай шийдэх боломжтой төхөөрөмж юм. Бусад цахилгаан халаалтын системтэй  харьцуулахад ашиглалтын зардал 3-4 дахин бага байдгаараа давуу талтай. 

 Халаагуурын дулаан хуримтлуулах хугацаа гадна агаарын температураас шалтгаалан 2-8 цаг үргэлжлэх бөгөөд үлдсэн 16 цагт хуримтлуулсан дулаанаа ялгаруулах зарчмаар орчныг халаана.  

Давуу тал

 • Байгаль орчинд ээлтэй
 • Эрчим хүчний хэмнэлттэй 
 • ХБНГУ-д үйлдвэрлэсэн
 • Ашиглалтын хугацаа урт 30 жилээс багагүй 
 • Ашиглалтын явцад засвар үйлчилгээ шаарддаггүй
 • Бүх ажиллагаа автомат, хүний оролцоо шаардахгүй
 • Угсарч суурилуулахад хялбар
 • Түлш түлэх, нөөцлөх зэрэг дагалдах ажил үйлчилгээ, техникийн өрөө шаардахгүй
 • Хэрэглэгч, ард иргэдийн амьдралын чанар, эрүүл ахуйн  нөхцөл байдал нэмэгдэнэ
 • Эдийн засгийн хэмнэлттэй

БАГА АЧААЛАЛТАЙ ҮЕИЙН ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ ХАЛААЛТАНД АШИГЛАСНААР:

 • Өдөр, оройн цахилгааны хэрэглээ буурч,  оргил ачаалал багассанаар НЭМЭЛТ ЦАХИЛГААН ЭХ ҮҮСВЭР барих шаардлагагүй болно.
 • Эрчим хүч үйлдвэрлэгч,   дамжуулагч, түгээгч бүх шатны алдагдал буурч, ҮР АШИГ нэмэгдэнэ.
 • Улаанбаатар хотын АГААРЫН БОХИРДОЛ БУУРНА. 
 • Хөрөнгө зардал хэмнэнэ
 • Ард иргэдийн амьдрал чанар сайжирна, ая тав тухаар хангагдана
 • ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД АМЬДРАХ ХҮНИЙ ЭРХ хангагдана.

Менежертэй холбогдох