Ондитус RV- ус чийг тусгаарлах плёнка

Алдаа мэдээлэх

2023-04-12
 
 

Ус чийг тусгаарлах Ондутис D(RV) плёнка нь саарал өнгөтэй, хамгаалах давхарга, UV тэнцвэржүүлэгчтэй бөгөөд энэ нь 15 сарын турш нарны шууд тусгалд тэсвэртэй.

Ашиглалтын хувьд: 

     - Энэхүү плёнкийг дулаалгатай болон дулаалгагүй төмөр налуу дээвэрт ашиглана. 

     - Дээврийн хөндийд хүйтэн агаар нэвтрүүлэхгүй, дээврийн дотор хэсэгт үүсэх конденсатаас хамгаалж мөс цан үүсэхээс сэргийлэх ба халууны улиралд хэт халалтыг багасгана.

Ондутис D(RV) нь  дээврийн хучилт хийгээгүй түр хугацаанд орхисон тохиолдолд урагдахгүйгээр 15 сарын турш нарны хэт ягаан туяанд тэсвэрлэх чадвартай байдаг. 

Менежертэй холбогдох