Тайвек- ус тусгаарлах материал

Алдаа мэдээлэх

2023-04-12
 
 

Tуvек® ус тусгаарлах плёнк - оновчтой дулаан тусгаарлагч материал болон AirGuard® уур тусгаарлах плёнкноос бүрдсэн орчин үеийн дулааны хэмнэлттэй систем нь таны байшингийн ая тухтай микроклимат, таатай уур амьсгалыг бүрдүүлэхийн зэрэгцээ өрөө тасалгааны дулаан алдагдлыг бууруулна. Дулаан тусгаарлагч материал 5%-ийн чийг авсан тохиолдолд л дулаан тусгаарлах шинж чанар нь хоёр дахин буурдаг учир, дулаан тусгаарлагч материал хуурай байх нөхцөлд л дулааны хэмнэлттэй систем үйлчилнэ. Туvек® болон AirGuard® плёнкууд дулаан тусгаарлагч материалыг ус чийгнээс хамгаалдаг.

  • Туvек® плёнкууд дээврийн дулаан тусгаарлагч материалыг дээврийн хучилтын завсраар гойжих ус болон дээврийн амьсгалын зайнд үүсч конденсациас хамгаалдаг.
  • Туvек® плёнкны уур нэвчүүлэх чанар нь ямарч улирлын агаарын хэмийн өөрчлөлтийн нөлөөгөөр чийг авсан дулаан тусгаарлагч материалд хатах боломжийг олгодог.Дээврийг зөв угсарсан тохиолдолд дээвэр мөстдөггүй.      
  • Туvек® ус болон салхинаас хамгаалах плёнкыг та байшингийнхаа фасаданд хэрэглэснээр дулаан тусгаарлагч материал салхинд элэгдэн, дулаан хадгалах чанараа алдахаас сэргийлдэг.
  • Туvек® плёнк хэрэглэсэн агааржуулалт бүхий фасадтай байшинг олон жилийн турш будах шаардлагагүй Туvек® болон AirGuard® плёнкуудаар дулаан тусгаарлагч материалыг хамгаалснаар өрөө тасалгаануудын халаалт болон агаар сэлгэлтэнд зарцуулагдах зардалыг хэмнэх боломжтой.
  • Туvек® болон AirGuard®  плёнкуудын тусламжтайгаар дулаан тусгаарлагч материал чийг авахаас хамгаалагдан, хана, дээврийн нуруу болон сараалж мод хөлдөж, ялзралд орохоос сэргийлж, өрөө тасалгаануудын дотор засалд хөгц үүсч, гэмтэж сүйдэхээс сэргийлнэ. AirGuard® амьсгалдаг уур тусгаарлагч плёнк нь дулаан тусгаарлагч материалыг өрөө тасалгаануудаас үүсэх чийгнээс хамгаалж, “хүлэмжийн нөлөө” үүсэх нөхцөлийг хаадаг.

Хэмжээ: 1,5м х 50м = 75 м2


Менежертэй холбогдох