shimge сүлжээний эргэлтийн насос

Алдаа мэдээлэх

2023-02-28
1,170,000.00
 
 

евро стандартын үйлдвэрийн тестээр баталгаажсан эргэлтийн насоснууд бэлэн байна.

Холболт суурилуулалтын зөвлөгөө мэдээлэл өгнө 

td40 - td80 загварууд бэлэн байна

Менежертэй холбогдох