Цахилгааны утас-made in Italy

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 

Галд тэсвэртэй, хорт утаа ялагрлыг багасгадаг дотор монтажны зориулалттай утас.
Европыын стандарт хангасан. 5 дугаар зэргийн боловсруулсан улаан зэс дамжуулагчтай, 6мм квадрат хүртэл R2 чанарын PVC давхар тусгаарлагчтай. 
Ажиллах хүчдэл U0 – 450 V 
Ажиллах хүчдэл U – 750 V   
Туршилтын хүчдэл – 3000 V 
Байнга ажиллах дээд хүчдэл – 1000 V 
Ажиллах дээд темпратур + 70°C
Богино холбоосын үеийн дээд температур + 160°C
Ажиллах доод температур /механик хөдөлгөөнгүй/  - 45°C 
Монтажлах доод температур + 5°C
Хэрэглэх нийтлэг нөгцөлүүд 
1000 V хүртэл хүчдэлд хөдөлгөөнгүй эсвэл хамгаалалттайгаар монтажлах, уян, пластик хоолой зэрэг битүүмжилсан системээр дамжуулна.   
1 мм2-ын утсийг ихэвчлэн цахилгааны самбар, монтаж, цахилгаан шат, цахилгаан өргүүр /ачаа тээвэрлэгч/ зэрэг техникийг монтажлахад ашигладаг. 
Халах эд ангид хүрхээр монтажлаж болохгүй. 
Монтажлах нөгцөл 
Нугалж болох хамгийн бага диаметр D /мм-ээр/: 
Хөдөлгөөнгүй монтаж: D˂12=3D  D˂20=4D 
Хөдөлгөөнтэй монтаж: D˂12=5D  D˂20=6D 
Таталтын ачааллыг даах хамгийн дээд хүч  50N/мм2 
Баглаа боодол  
Боодолдоо 100 метртэй, пластикаар бүрсэн эсвэл картонон баглаа боодолтой байна. 
Бүрээсний өнгө  
Хар, бор, хөх, саарал, улаан, цагаан, шар/ногоон, улбар шар, ягаан, цэнхэр, үзмэн ягаан. 
Кабель утсан дээрх будган тэмдэглэгээ 
ECOFLEX-CEI 20-22II-IEMMEQU NO7V-K-form. X хөндлөн огтлол. 
Кабель утсан дээрх сийлбэр тэмдэглэгээ 
ECOFLEX-CEI 20-22II- NO7V-K-IEMMEQU- үйлдвэрлэсэн он  
Тайлбар 
Хадгалах дээд температур +40°C


 

 

Менежертэй холбогдох