GDELECS ХОЛБОЛТЫН ШИН /3Р BUSBAR 1М

Алдаа мэдээлэх

2023-02-09
 
 

GDelecs Busbar

Босоо шин
3P; 100A, 125A, 250A
1 метрийн урттай

GDelecs 4P, Busbar

Босоо шин 1 метрийн урттай

- 4P, 100A
- 4P, 125A
- 4P, 250A

Менежертэй холбогдох