GDELECS ХОЛБОЛТЫН ШИН

Алдаа мэдээлэх

2023-02-09
 
 

GDelecs BBKit

100А BB Kit холбогч шин
ВА88-32, +суурь /Зөвхөн ИЭК автомат таслуурт таарна/

250A BB Kit холбогч шинь
BA88-35, +суурь /Зөвхөн ИЭК автомат таслуурт таарна/

400A BB Kit холбогч шинь
BA88-37

Менежертэй холбогдох