ИЭК Xөдөлгөөн мэдрэгч

Алдаа мэдээлэх

2023-02-07
 
 

ИЭК

Зориулалт: 

Мэдрэгч нь зааж өгсөн хугацаанд мэдрэх бүс болон гэрэлтүүлгийн түвшинд хөдөлгөөнт объект орж ирэхэд хүчдэлийг автоматаар залгах, салгах үүрэгтэй.

ГОСТ Р 51324,2,1-99 Стандартад нийцсэн 

.

Менежертэй холбогдох