ИЭК ХҮЧНИЙ ЗАЛГУУР

Алдаа мэдээлэх

2023-02-07
 
 

MAGNUM загварын хүчний залгуурууд

Зориулалт:

MAGNUM загварын нэг ба гурван фазын суурин болон зөөврийн цахилгаан төхөөрөмжийг тэжээх хүчний залгуурыг барилга дотор болон  задгай газарт ашиглахад хэрэглэнэ.

Барилгын цахилгаан төхөөрөмж, цахилгаан багаж хэрэгсэл, суурь машин бусад үйлдвэрлэлийн төхөөрөмж, зочид буудал, амралтын газар, жуулчны бааз, дэлгүүр, аж ахуйн барилгын цахилгаан хангамжид ашиглана.MAGNUM загварын хүчний залгууруудыг ИЭК группын ИТА-д олон улсын болон ОХУ-н стандарт болон мэргэжлийн цахилгаанчид мөн хэрэглэгчдийн шаардлагад нийцүүлэн зохион бүтээсэн. MAGNUM залгууруудыг түр байгууламж, тоног төхөөрөмж, зөөврийн тоног төхөөрөмж холбох гэх мэт зориулалтаар ашиглана.

Менежертэй холбогдох