ИЭК Модул серийн завсрын реле

Алдаа мэдээлэх

2023-02-07
 
 

РЭК77, РЭК78 

Зориулалт:

Завсрын реле РЭК77, РЭК78 нь өгөгдсөн мэдээллийг хэвийн залгаатай, салгаатай контактуудын тусламжтай дамжуулах зориулалттай. РЭК реле нь РРМ77, РРМ78 марк бүхий 35мм-ын зам дээр суудаг тус тусын суурьтай.

РЭК серийн завсрын реле нь 3А, 5А, 10А-н гүйдлийн тавилтай тогтмол болон хувьсах гүйдлийн 12, 24В, хувьсах гүйдлийн 230В-д ажиллах ороомогтой /катушк/ 20-н төрлөөр үйлдвэрлэгддэг. 

РЕК77, РЕК78 ууд нь дотроо хэвийн залгаатай, салгаатай 3, 4 контактуудтай. 

Суурийн  хувьд РРМ77/3, РРМ77/4, РРМ78/3, РРМ78/4 гэсэн 4 төрлөөр ялгадаг. 

Менежертэй холбогдох