ИЭК КОНТАКТОР КМИ

Алдаа мэдээлэх

2023-02-07
 
 

Зориулалт: 

ИЭК нэрийн коммутацийн төхөөрөмж нь бага оврын контактор КМИ, блок контактор /бүрхүүлтэй КМИ/, хүчний контактор КТИ гэсэн серүүдээр үйлдвэрлэгддэг. Эдгээр контакторууд нь хувьсах гүйдлийн 9-95А, тогтмол гүйдлийн 115-630А хөдөлгүүрийг асаах, зогсоох, эргэлтийг /реверс/ өөрчлөх, гэрэлтүүлэг ба халаагчийн хэлхээ, төрөл бүрийн индукцийн ачааллыг алсаас удирдах зэргээр үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглагддаг. Нэмэлт контакт ПКИ, хугацааны реле ПВИ, цахилгаан дулааны реле РТИ, механик хориг овор хэмжээний хувьд аль ч серийн контакторт таарахаар овор хэмжээг тооцож хийсэн байдаг ба угсралт суурилуулалтанд хялбар бага оврын КМИ нь 35мм болон 75 мм DIN–зам дээр суурилах боломжтойгоор хийгдсэн байдаг.

Менежертэй холбогдох