ИЭК КАБЕЛИЙН ТАВИУР ЛОТКИ

Алдаа мэдээлэх

2023-02-07
 
 

Кабелийн тавиур нь угсарахад хялбар ба дээд тал задгай учир цаашид кабель утсанд үйлчилгээ хийх боломжтой.

Түгжээ дугуй хэлбэртэй тул бат бөх ба хурц ирмэггүй 

Хэмжээний өргөн сонголттой.   

Менежертэй холбогдох