ИЭК МОДУЛИЙН ХУВААРИЛАХ ХАЙРЦАГ /ТӨМӨР

Алдаа мэдээлэх

2023-02-07
 
 

ШРв, ШРн, төрлийн самбарууд нь гэрэлтүүлгийн болон айлын автомат хайрцагт ашигладаг. 

ШУРн, ШУРв, загварын цахилгаан тоолуур бүхий гэрэлтүүлгийн хуваарлах самбарууд бөгөөд модулийн төхөөрөмж суурилагдах зориулалт бүхий төмөр хайрцагнууд ба бүлэг хэрэглэгчийн эрчим хүчний хэрэглээг хянахад зориулагдсан. Жишээ нь Амины орон сууц, зуслангийн байшин, түрээсийн талбай орон сууцны давхар хооронд өргөнөөр хэрэглэгддэг.

Менежертэй холбогдох