ИЭК МОДУЛИЙН ХУВАНЦАР ХАЙРЦАГ

Алдаа мэдээлэх

2023-02-07
 
 

ШРВ-П ШРН-П КМПн КМП автомат таслуур дифференциал автомат УЗО таймер гэх мэт модулийн төхөөрөмжүүдийг тоноглоход зориулан орчин үеийн хийц бат бөх хуванцар ашиглан хийсэн хуванцар хайрцагнууд юм. Эдгээр хайрцагнуудыг ашигласнаар цахилгаан угсралтын ажил болон ашиглалтыг хялбар болгож өгдөг. 

Менежертэй холбогдох