ИЭК ГҮЙДЛИЙН ТРАНСФОРМАТОР

Алдаа мэдээлэх

2023-02-06
 
 

ИЭК Нэрийн ТТИ серийн гүйдлийн трансформатар нь хувьсах гүйдлийн 0,66кв хүчдэлтэй, 50Гц давтамжтай сүлжээнд хэмжүүрийн хэрэгслийн бүх төрлийн гүйдлийн хамгаалалтын хэлхээнд /гүйдлийн хамгаалалтаар тасрах тосон таслуурын таслах ороомог, автомат таслуурын таслах ороомог/ мэдээлэл дамжуулах үүргийг гүйцэтгэдэг,

Менежертэй холбогдох