ИЭК ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЭЛ Амперметр, Вольметр

Алдаа мэдээлэх

2023-02-06
 
 

ИЭК нэрийн хэмжих хэрэгсэл болох Э47-серийн Амперметр, Вольтметрийг цахилгаан эрчим хүчний тухайн агшин дахь параметруудийн заалтыг хянах зорилгоор 3000А хүртэлх гүйдэлтэй, 600В хүртэлх хүчдэлтэй сүлжээнд ашиглана. 

Амперметр: 10, 50А гүйдэлтэй хэлхээнд гүйдлийн трансформаторын шаардлагагүйгээр цуваа холбож ашигладаг бол 100,150,200,300,400,600,1000,1500,2000,3000А-т ТТИ серийн гүйдлийн трансформаторыг хоёрдогч ороомгийн тусламжтай заалтыг харуулна. 

Вольтметр: 100, 300, 500, 600В ийн хүчдэлийн түвшинтэйгээр үйлдвэрлэддэг. 

Менежертэй холбогдох