ИЭК ГАЛ ХАМГААЛАГЧ ТАСЛАГЧ САЛГАГЧ ПВР /EFEN/

Алдаа мэдээлэх

2023-02-06
 
 

ПВР-г 50Гц давтамжтай 600ВТ хүртэлх хувьсах гүйдлийн хэлхээнд аппаратыг хамгаалах зорилгоор хэрэглэнэ.Нам гүйдлийн иж бүрдэл байгууламжид ашиглаж болно. Жишээ нь: Үйлвэрийн ба нийтийн барилга орон сууц хуваарлах пункт ба шкаф, удирдлагын болон хүчний самбарт ашиглаж болно. 

Хялбар авсаархан бүтэцтэй 

Нум унтраах камер суулгаж өгчнөөр өндөр ачаалал авах боломжтой болсон 

Хөнгөн цагаац ба зэс дамжуулагчаар холбох боломжтой.

Нэмэлт контакт суулгаж болно.

Менежертэй холбогдох