ИЭК ГАЛ ХАМГААЛАГЧ

Алдаа мэдээлэх

2023-02-03
 
 

ППНИ серийн гал хамгаалагч нь үйлдвэрийн цахилгаан төхөөрөмж болон кабель шугамыг хэт ачаалал, богино холбооноос хамгаалахад зориулагдсан ба 2-630А номинал гүйдэлтэйгээр үйлдвэрлэгддэг. 660В хүртэл хүчдэлтэй 50Гц -ийн давтамжтай 1 болон 3 фазын хэлхээнд ашигладаг

Менежертэй холбогдох