ИЭК ГАЛ ХАМГААЛАГЧ

Алдаа мэдээлэх

2023-02-02
 
 

ПРК-32 3P ПВЦ гал хамгаалагчийн зүрхэвч болон ПР гал хамгаалагч нь кабель шугам, түүнчлэн тоног төхөөрөмжийг богино залгаанаас хамгаална.


Менежертэй холбогдох