ИЭК ГУРВАН - МОДУЛИЙН СЭЛГЭН ЗАЛГАГЧ

Алдаа мэдээлэх

2023-02-02
 
 

ВРТ-63 Гурван тавилтат сэлгэн залгагч ВРТ-63 нь 400В хүртэл хүчдэл ба 50Гц давтамжтай гүйдлийн хэлхээнд холимог идэвхтэй ба индуктив ачааллыг шилжүүлэхэд зориулагдсан. энэ нь цахилгаан хэрэглэгчдийн тодорхой бүлгүүд эсвэл цахилгаан холбооны хэсгүүдийг сүлжээнээс хурдан салгах шаардлагатай тохиолдолд орон сууцны болон нийтийн барилга байгууламжийг нягтлан бодох бүртгэл түгээлтийн хэрэгсэл болгон ашигладаг.

Менежертэй холбогдох