ИЭК МОДУЛИЙН ЦАХИЛГААН СОРОНЗОН ЗАЛГУУР

Алдаа мэдээлэх

2023-02-02
 
 

Модулийн цахилгаан соронзон залгуур болох КМ контактор нь хувьсах -400В хүчдэлтэй 50Гц давтамжтай сүлжээний орчинд 63А хүртэлх тавилтайгаар үйлдвэрлэгдэж байна. Контактуудыг мөнгөөр бүрж өгсөн нь халалтыг бууруулж өгсөн ба цахилгаан эрчим хүчний алдагдлыг багасгахад оршино. Энэ нь цахилгаан соронзон залгуураас дуу чимээ багатай. Асаалтын үеийн болон ажлын гүйдлийг багасгаж өгснөөр эрчим хүч хэмнэх боломжтой. 

Менежертэй холбогдох