ИЭК ХУГАЦААНЫ РЕЛЕ

Алдаа мэдээлэх

2023-02-02
 
 

ТЭМ181, ТЭ15, ТО47 ИЭК нэрийн релег /таймер/ ТЭ15 электрон реле, ТЭМ181-механик реле, ТО47-гэрэлтүүлгийн механик гэсэн 3 төрлөөр үйлдвэрлэдэг. Таймер нь төрөл бүрийн үйлдвэрлэл болон технологийн үйл ажиллагаанд цахилгаан тоног төхөөрөмжийг тодорхой хугацаатайгаар унтрааж асаах үүрэгтэй. Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хэрэглээнд хуваарлах самбар угсарч ашиглах ба таймер нь 35мм DIN  зам дээр суудаг. 

Менежертэй холбогдох