ИЭК Хамгаалан таслах төхөөрөмж

Алдаа мэдээлэх

2023-02-02
 
 

УЗО ВД1 63 (Residual Current Circuit Breaker UZO VD1-63) уг хамгаалалтын төхөөрөмж нь шугамаар гүйж буй гүйдлийн ялгавар дээр үндэслэн ажилладаг ба салгагчийн гүйдэл нь маш бага утгаар /10ма 30ма/ тохируулагдсан байдаг. Энгийн автомат таслуур нь цахилгаан хэрэгсэл тоног төхөөрөмжүүдийг хамгаалах зориулалттай байдаг бол УЗО нь хүний амь нас -ыг цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэхээс хамгаалах зориулалттай. УЗО-г хүний амь нас хамгаалах /10ма 30ма/ галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх /100ма 300ма/ гэж бүлэглэж болох ба орон сууц, олон нийтийн барилга байгууламжуудад хөндийрүүлсэн газардуулгатай /ТИ-С-S/ системийн үед ашиглана.

Менежертэй холбогдох