Зорчигчийн лифт - NETIS Elevator

Алдаа мэдээлэх

2022-09-20
 
 

Зорчигчийн зориулалттай цахилгаан шат


Давуу тал: Энгийн,дээд зэрэглэлийн цахилгаан шат бөгөөд таны барилгын үнэ цэнийг нэмэгдүүлж,зорчигч хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг хангах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх болно.

Хурд: 45-150m/min

Багтаамж: 6-24 хүнтэй (450kg-1600kg )

Давхар: 2-64 давхар

Үндсэн нэмэлт: ARD-Тог баригч (цахилгаан шатанд тог тасарсан үед хамгийн ойр байрлах давхарт зорчигчдыг аюулгүй буулгах төхөөрөмж)

Нэмэлт: Олон төрлийн дээд зэрэглэлийн интериорийг хийж болно.Үүнд:   

  • CCTV-хяналтын камер
  • Карт уншуулагч Card reader system
  • CRT (Шууд цахилгаан шатны хэвийн ажиллагааг хянаж болох систем)
  • Харилцан холбогдох төхөөрөмж (утасны шугамаар дамжуулан үйлчилгээний төвтэй холбогдох төхөөрөмж)
  • LED гэрэл
  • Гал гарсан үед автоматаар системчлэгдсэн давхарт зорчигчдыг буулгах төхөөрөмж
  • Дуут мэдээлэгч гэх мэт.Гол давуу тал

1. GREEN БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Oil ашиглахгүй No шатахуун GEARLESS Mac      

NETIS series нь редукторгүй хөдөлгүүр, залгаасгүй холхивчтой тослох шаардлагагүй.

Электрон долгион тусгаарлах чадварыг нь дээшлүүлэх

NETIS 310,320,340 NETIS 330,350 MRL Controller нь CISPER-с хуульчилсан электрон долгионы олон улсын стандартыг хангасан.


2. SPACE хадгалалт

Compact-маш энгийн, овор багатай Machine, хөдөлмөрлөх хүчийг багасгасан машин

NETIS series өргөх хөдөлгүүр нь хөдөлгүүрийн хайрцаггүй, гадаад бүтэц нь Compact бүтэцтэй тул кабины заал хангалттай зайтай.3. ENERGY хадгалалт

Өндөр эрчим хүчийг ашигтайгаар, дахин ашиглах System

NETIS series нь судалгааны төвтэй хамтран ажиллах хэлэлцээрийн хүрээнд явуулсан хамтарсан судалгааны явцад Design хийж, REGENERATION Drive System-ийг дахин ашиглаж, эрчим хүчний ашигт боломжийг нэмэгдүүлэх систем юм.


4. EN-81, код бүхий бүтээгдэхүүн

KS B EN81-1 цахилгаан лифт , Европын лифтний CE стандартыг ханагсан цахилгаан хяналтын System

NETIS Product нь Европын стандарт, цахилгаан шатны техникийн стандартыг хангасан бүтээгдэхүүн юм. Мөн олон улсын чанарын шаардлагыг хангасан баримт бичиг дагалдана.

Нөөц лифт KS B EN81-72 технологийг хангасан System

NETIS Product нь лифтний стандартад тохирсон design-г хангаж, лифтний хянах механизмын хяналтын стандарт үзүүлэлтийг хангах бүтээгдэхүүн юм.
Бүтээгдэхүүний ногоон шийдэл  

2008 онд байгуулагдсан цагаасаа хойш бусдаас ялгарсан технологийн ур чадвартаа тулгуурлан ECO Energy
суурьтай хяналтын системийг хөгжүүлж хэрэглэгчдэд хүргэсээр байна.
IoT шийдэл 

IoT шийдлийн ажиллах зарчим 

Туулах замыг тооцоолон троссны насжилтын хугацааг гаргаж солих хугацааг инженерийн ухаалаг утсанд мэдээлнэ.
Зорчих давтамжийг тоолж аюулгүй байдлын төхөөрөмжийн насжилтын хугацаанд тохируулж солих хугацааг мэдэгдэнэ.
Доголдол үүссэн тохиолдолд өөрийгөө дахин эхлүүлж ажиллуулах горимтой ба дахин эхлүүлэлт амжилтгүй болсон тохиолдолд үйлчилгээний инженерт мэдээлнэ.

Зайнаас хянах үйлчилгээний ажиллах зарчим 

Цахилгаан шатны байдлыг вэб серверт илгээж мэдээллийн санд мэдээллийг хадгалах ба гарсан доголдлыг интернэтээр холбогдон үйлчилгээний инженерт байрлал болон нөхцөл байдлын мэдээллийг цаг тутамд илгээнэ. 
3Way M2M 

Service engineer uses 3 Way M2M system to analyze and investigate errors in elevator using defect checking device
and not going up to machine room. 
Групп удирдлагын систем


Сэргээгдэх эрчим хүчний Solution
Nuri&G стратеги модел NETIS-370 хянагч
ECO Energy –д тулгуурласан сэргээгдэх эрчим хүчний дотоод хяналттай.


Менежертэй холбогдох